El límit pot ser infinit, ja que si hi ha una incidència per qualsevol motiu en el desat dels documents d’una petició concreta, no existeix data coneguda de quan es podrà recuperar la documentació associada a un assentament. La nostra recomanació és establir una política de reintents, la qual sigui finita, però que es pugui reiniciar en un moment donat.

Per què? Existeix la possibilitat que l’aplicació origen no hagués pogut carregar la documentació, i per tant, els documents possiblement siguin recuperables (si es pot solucionar la incidència de l’aplicació origen en qüestió).