Els programaris de mercat integrats i operatius són el següents:

Proveïdors:

 • Grupo Meana
 • T-Systems
 • Indra
 • Spenta
 • Summa
 • SEMIC
 • Tecsidel
 • Everis
 • Audifilm
 • @peiron Software
 • Serikat
 • Synerplus
 • CSC
 • Artic Soluciones.