Els passos a seguir per tal de portar a terme la integració d’un registre telemàtic al Registre Unificat (MUX) són els següents:

  1. Emplenar el formulari de sol•licitud del servei. Cal informar les dades del registre telemàtic a integrar al Registre Unificat (MUX), que són les següents:
    • Adreça URL del registre.
    • IP pública del registre.
    • Clau pública del Certificat Digital d’Aplicació (CDA) amb què el registre signarà la missatgeria.
  2. Rebràs per part del Consorci AOC un correu electrònic en què se’t proporcionarà la informació i documentació necessària per tal que puguis començar a desenvolupar la teva integració al servei Registre Unificat (MUX). Se’t proporcionarà també la clau pública del certificat amb què el MUX signa la seva missatgeria.
  3. Realització de les proves d’integració a l’entorn de preproducció. Durant tot aquest procés comptaràs amb el suport del Servei de Suport a la Integració.
  4. Configuració de l’entorn de producció. Si has finalitzat el procés d’alta al servei, podràs realitzar peticions a producció. Durant tot aquest procés comptaràs amb el suport del Servei de Suport a la Integració.

Documentació d’integració

L’accés a un registre es realitza mitjançant l’ús de serveis web. La integració d’un registre telemàtic al Registre Unificat (MUX) es tradueix en la implementació del servei web que serà invocat pel MUX per a la creació d’assentaments.

La documentació següent conté les especificacions del servei web a implementar per part de l’organisme requeridor: