El Consorci AOC posa a la disposició dels integradors un servei web que permet recuperar de diferents maneres, segons les necessitats de l’usuari, la documentació que es troba arxivada i custodiada a la plataforma iARXIU (el que s’anomena PIA, paquet d’informació d’arxiu) . El paquet d’informació que es recupera al fer una consulta s’anomenen paquet d’informació de consulta (PIC).

Les possibles operacions que es poden utilitzar són:

  1. descàrrega d’un PIC en format METS amb o sense fitxers incrustats en B64
  2. descàrrega d’un PIC en format ZIP
  3. descàrrega d’un fitxer concret d’un PIA
  4. descàrrega d’una còpia autèntica d’un document d’un PIA
  5. consulta de la URL de visualització d’un PIA

Per a més informació consulteu el següent document: Plataforma_iArxiu_WS_consulta_20141106