Si has sol·licitat la integració al servei mitjançant sistemes propis de la manera indicada en aquest apartat, els tècnics d’integració contactaran amb el teu ens, mentrestant, podeu consultar la documentació d’integració del servei a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades i disposa d’una missatgeria genèrica amb un camp “any” (DatosEspecificos) on haureu d’informar les dades específiques del servei.

En cas que t’integris via serveis web per primera vegada amb els serveis de l’AOC el procés serà una mica més costós.

La documentació genèrica de la PCI la pots trobar al següent enllaç, on també veuràs que tenim clients PCI d’exemple d’enviament de dades a la nostra plataforma en Java i .Net. Donat que heu d’enviar documents adjunts haureu d’utilitzar MTOM, si heu de revisar algun client d’exemple, reviseu el Client PCI MTOM (només el tenim en Java).

Documentació específica d’integració al servei RPC:
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei:

Document d’integració RPC via PCI + Manual d’integració RPC + Taules excel annexes al Manual d’integració

Jocs de proves a realitzar un cop donats d’alta a preproducció